G.V. Basisschool

NIET vergeten

VRIJE INSCHRIJVINGEN VANAF 1 JUNI 2018

OOG 250x250 1Logo Lego Education

maandag, 15 april 2013 11:10

Inschrijvingen 2015-2016

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

Inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling

Vanaf schooljaar 2013-2014 moeten alle basisscholen hun capaciteit op voorhand bepalen. Dat wil zeggen dat ze moeten aangeven voor hoeveel leerlingen er plaats is. Deze capaciteit kan jaarlijks wijzigen.  

Voor onze school werd de capaciteit voor het schooljaar 2015-2016 door het schoolbestuur als volgt bepaald:

Capaciteit kleuterschool :

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2010: 60 - vrije plaatsen: 6

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2011: 60 - vrije plaatsen: geen

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2012: 60 - vrije plaatsen: geen

Maximum aantal kleuters geboortejaar 2013: 60 - vrije plaatsen: 30

Capaciteit lagere school: 

Maximum aantal leerlingen eerste leerjaar:   75 - vrije plaatsen : geen

Maximum aantal leerlingen tweede leerjaar:  69 - vrije plaatsen : geen

Maximum aantal leerlingen derde leerjaar:    60 - vrije plaatsen : 10

Maximum aantal leerlingen vierde leerjaar:   65 - vrije plaatsen : geen

Maximum aantal leerlingen vijfde leerjaar:    62 - vrije plaatsen : geen

Maximum aantal leerlingen zesde leerjaar:    54 - vrije plaatsen : geen

Indien u hier meer info over wenst kan u de school contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 089/351335

Voorrangsregeling en startdatum van de reguliere inschrijvingen :

23 maart tot 3 april : voorrangsperiode voor broers en zussen

27 april tot 22 mei : voorrangsperiode voor indicator-en niet-indicatorleerlingen

1 juni : vrije inschrijvingsperiode

Voor meer informatie over inschrijvingsrecht kan je terecht bij de deskundige van het LOP Basisonderwijs Genk - Lies Zaenen op 0499/594365

Nota : de kleuters van onze school zijn automatisch ingeschreven in de lagere school

Inschrijven van leerlingen

 Bij de inschrijving van zowel een leerling uit het lager als een kleuter dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt .

Bij voorkeur wordt de siskaart gevraagd daar het rijksregisternummer een verplicht gegeven is voor de controle van de leerplicht.

Alle nieuwe kleuters kunnen steeds ingeschreven worden.  Maar zij mogen pas aanwezig zijn vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.   Als ze jonger dan drie jaar zijn, worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Deze instapdata zijn :

 de eerste schooldag na de zomervakantie,

 de eerste schooldag na de herfstvakantie,

 de eerste schooldag na de kerstvakantie,

 1 februari,

 de eerste schooldag na de krokusvakantie,

 de eerste schooldag na de paasvakantie,

 de eerste schooldag na Hemelvaart.

Kleuters zijn niet leerplichtig.  In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen.

Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft is het dus als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. 

Om ingeschreven te worden in het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopend schooljaar en voldoen aan een van volgende voorwaarden :

of het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige kleuterschool en in die periode minstens 220 halve dagen aanwezig zijn  geweest

of voldoen aan een proef die de kennis van de Nederlandse taal peilt, nodig om het lager onderwijs aan te vatten.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.

De ouders ondertekenen bij de inschrijving een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat jun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Lees 78781 keer Laatst aangepast op vrijdag, 09 september 2016 10:56

Opvang